Nattogets store comeback

For tre år siden var nattog i ferd med å forsvinne som reisetilbud. Nå er stadig flere nattog utsolgt. Både på kontinentet og i Norge.

ÖBB

Her i landet finnes i alt 20 sovevogner. Felles for passasjerene om bord er at de har bestilt billetten uker og opptil måneder i forveien. Men nå haster det med å finne en arvtaker til dagens sovevogner, for nattogene blir stadig mer populære. Utsolgt. Hver natt ruller de på fjernstrekningene slik de har gjort helt siden de var nye i 1986. Det siste året har etterspørselen etter soveplasser på nattogene økt kraftig, og nå må man bestille plass flere uker i forveien på de mest populære avgangene. Aller mest populære er nattogene på Dovrebanen der samtlige kupeer har vært utsolgt hver eneste natt i år. – Vi kunne nok solgt adskillig flere soveplasser ja, bekrefter Børge Lein i Vy Tog i Trondheim. Han har ansvar for driften av togmateriellet i nord og kjenner vognene godt. Det gjør også konduktørleder Øyvind Dale med erfaring fra praktisk drift og opplæring av konduktørene på vogntypen: – Vi får stadig spørsmål om vi ikke har en ledig sovekupé, sier han.

FOR FÅ VOGNER: De er enige om at 20 sovevogner på deling for alle banestrekninger er for lite. F.v.: Heidi Meyer Midtun i Jernbanedirektoratet, Børge Lein og Øyvind Dale, begge i Vy Tog. (Foto: Njål Svingheim)

Fortellingene deres bekreftes av ferske tall fra Vy Tog som viser at belegget på Dovrebanens sovevogner er 100 prosent, mens det for Bergensbanen og Nordlandsbanen ligger godt oppe på 90-tallet. Heller ikke på Sørlandsbanen er det mye ledig, der er gjennomsnittlig belegg på 87 prosent. Tydelige tilbakemeldinger. – Når soveplass på nattog er så ettertraktet, vil det være naturlig å anbefale en videre satsing på dette, sier Heidi Meyer Midtun i Jernbanedirektoratet. Hun leder nå et utredningsarbeid om nattog. Utredningen skal legge grunnlaget for hva slags togtilbud som skal rulle på norske spor om natten når dagens sovevogner må skiftes ut. Vurderingene omfatter alle nattogstrekningene i Norge. Norske tog AS eier de 20 sovevognene, og alle disse går i trafikk mellom Oslo og byene Stavanger, Bergen og Trondheim samt mellom Trondheim og Bodø. – Vi jobber nå med å analysere resultatene fra en stor undersøkelse av hva slags tilbud folk ønsker seg på nattog, sier prosjektlederen. – I undersøkelsen har vi spurt både de som bruker nattog og folk mer generelt om hva de mener et nattogtilbud bør inneholde. Tilbakemeldingene er tydelige: Vi ser at dagens tilbud med sovekupe med to køyer er attraktivt. Men det er også en stor andel som ønsker andre løsninger.  Det er derfor tydelig at dagens tilbud ikke kan møte etterspørselen godt nok. Det vil altså ikke være nok å bare erstatte dagens 20 vogner med 20 nye.

Nattog i Norge

  • Sovevognstrekninger: Oslo –Bergen, Oslo – Trondheim, Oslo – Stavanger og Trondheim – Bodø. Eneste nattog ut av Norge: Narvik – Stockholm, SJ.
  • Normalt kjøres det tre sovevogner i nattogene på Dovrebanen og Bergensbanen. Sørlandsbanen og Nordlandsbanen har normalt to sovevogner. Ingen vogner i reserve.
  • Sovevogn type WLAB2 ble levert fra 1986 og har 15 kupeer, det vil si 30 soveplasser per vogn
  • Det er varmt og kaldt vann på kupeene, men toaletter kun i enden av vognene, ingen dusjmuligheter
  • Pris per sovekupe er 950 kroner uansett om den brukes av en eller to personer. I tillegg må man ha vanlig reisebillett.
  • Nattogene inneholder også sittevogner og bistrovogn. På Sørlandsbanen tilbys passasjerene å reservere et dobbeltsete alene for kr 230,- i tillegg til reisebilletten.

Forslag i høst. – Vi vil trenge flere vogner og vil samtidig vurdere om tilbudet bør utvides med andre typer av plasser om bord, forklarer Meyer Midtun: – Dette kan være alt fra hvilestoler til såkalte sovekapsler. Vi vurderer både kupeer med flere køyer og single kupeer med dusj og toalett. – Nå ser vi på noe av det som tilbys rundt om i Europa for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag. Det vi ser, er at det i noen land fortsatt satses på tradisjonelle sovevogner, mens det i andre land satses kun på sittevogner. Det er mange mulige løsninger som kan legge til rette for å reise med tog om natten. Senere i høst skal Jernbanedirektoratet legge fram en anbefaling om hva slags komforttilbud i nattog vi bør satse på her i landet i framtida. Vår målsetting er å komme med et forslag som både tar hensyn til passasjerenes ønsker og som kan driftes på en god måte av operatøren, sier Heidi Meyer Midtun.

Ukependler med tog. – Det er torsdager og søndager som er det mest populære nattogavgangene, forteller Dale og Lein i Vy tog. Disse dagene er det mange faste kunder som ukependler mellom landsdelene. Ofte har de faste rutiner, og nattoget inngår som en del av deres arbeidsuke. Mange kunder her på Dovrebanen er bosatt sør for Trondheim, og dermed er nattoget ekstra gunstig som alternativ til fly siden Trondheim lufthavn, Værnes ligger på nordsiden av byen.  Vi ser at mange kommer på nattoget på Heimdal, Støren og Oppdal.

Når soveplass på nattog er så ettertraktet, vil det være naturlig å anbefale en videre satsing på dette

Heidi Meyer Midtun, leder utredning om nattog

Dusj og klimaanlegg mangler. – Vi har inntrykk av at de fleste er greit fornøyd med vognene. Det vi hyppigst får spørsmål om, er muligheten for en dusj, forteller Lein. – Det er også et problem at vi mangler klimaanlegg, fortsetter Øyvind Dale. Det betyr at ved en bestilling av nye vogner må tilbud om dusj om bord på plass, og klimaanlegg er en selvfølge. – Vi har i dag et tilbud om dusj for nattogpassasjerer på hoteller i noen av byene, men det er klart at om vi kunne tilby dette på toget, ville nok flere vurdere nattoget for forretningsreiser, sier Børge Lein. – Den største krisen oppstår når en sovevogn må tas ut av trafikken på grunn av en akutt feil like før avgang. Da har vi ikke noen reserve å sette inn og følgelig ingen brukbar erstatning for kundene. Det er ikke greit å bare kunne tilby en ordinær sitteplass gjennom natten, sier Dale.

ATTRAKTIVT: Dagens tilbud – sovekupé med to køyer – er attraktivt, men en stor andel ønsker andre løsninger. Det viser en undersøkelse som Jernbanedirektoratet har gjennomført. (Foto: Njål Svingheim)

20 vogner på deling for alle strekninger er åpenbart for lite, er de enige om. Begge synes det er moro med økende etterspørsel på nattogene, og de minner om at NSB for noen år siden vurderte å kutte ut hele sovevognstilbudet. Dagens 20 sovevogner av typen WLAB2 ble levert fra 1986 og er altså modne for utskifting i løpet av fem-åtte år. Nye sovevogner vil trolig ha en byggetid på fire -fem år. Det betyr at et grunnlag for å fatte beslutninger om hvilket nattogtilbud Norge skal ha, snart må være klart.

Det er mange mulige løsninger som kan legge til rette for å reise med tog om natten.

Heidi Meyer Midtun, leder utredning om nattog

Vil styrke nattogene. I forslaget til statsbudsjett for 2020 er det satt av 50 millioner kroner til ombygging av fem sittevogner til nattogvogner med liggestoler.  Hensikten er å forsterke nattogtilbudet slik at dette kan bli attraktivt for flere. Jernbanedirektoratet har i samråd med Norske tog varslet at det er mulig å bygge om et antall eksisterende sittevogner slik at de blir bedre egnet for bruk i nattogene.

Tre på nattoget Hvor reiser du med nattog? Hva liker du best med nattog? Hva savner du på nattoget?

Nina Hanssen

forbundsleder i LO og journalist

1.

Jeg elsker å reise med nattog, både Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen.

2.

Stemningen. Folk er ofte mer avslappet og koser seg mer på toget. Jeg elsker å sitte og være åpen for nye bekjentskap. På nattog er det lettere å bli kjent med folk. Praten går lett på tog, og særlig hvis det finnes en kafevogn. Jeg har fått mange nye venner på nattog.

3.

Jeg synes det bør være kafevogn eller en kiosk med sitteplasser som er åpen 24/7 da dette er en unik møteplass for de reisende. Det er koselig å sove i sovekupe, men jeg savner renere og triveligere toalett. De er alltid så møkkete og uapetittelige.

Else Sæterdal

revisor i Skatteetaten

1.

Jeg har reist en god del med nattog, både mellom Oslo og Bergen, Oslo og Trondheim og mellom Trondheim og Bodø. Ellers er jeg en ivrig interrailer.

2.

Med nattog kan jeg reise fra bysentrum til bysentrum. Og tog er i det hele tatt en meget behagelig måte å reise på.

3.

Jeg er litt frustrert over at nattog er blitt nedprioritert. Over 900 kroner for sovekupé er litt dyrt når du reiser alene og frokost heller ikke er inkludert. Jeg er overbevist om at tog og nattog er framtida. Tog er fantastisk.

Øystein Dahle

avdelingsdirektør i KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter)

1.

Jeg bor i Oslo og reiser noe i jobb, både til Bergen, Trondheim og Stavanger.

2.

Jeg slipper stress om morgenen, sik det ofte blir med fly. Det å legge meg i én by og våkne i annen, det opplever jeg som behagelig. Det gir en ekstra god følelse å sove seg gjennom landskapet.

3.

Flere vogner og flere former for tilbud! Jeg savner en god frokost- og dusjavtale. I Tyskland blir jeg behandlet som en gjest og tilbys et glass vin og en sjokoladebit. Jeg savner også nattog til København og Hamburg – og en løsning for Kristiansand, hvor du både kan legge deg om kvelden og sove ut om morgenen. Dette var mulig tidligere, da en vogn ble koblet på og av her.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.