,

NSB: – Sølv er nederlag

Det eneste som er verre enn å tape en kontrakt, er å vinne en kontrakt vi taper på, skriver konsernsjefen i NSB.

NSB

Jeg gratulerer Go-Ahead, og ønsker dem lykke til med driften som starter i desember neste år. Ved anbudsinnbydelsen ble det presisert at kvalitet skulle telle 60 prosent og pris 40 prosent. I finalerunden ble selskapene bedømt ganske likt på kvalitet, så prisen ble avgjørende. Der skilte det over 20 prosent mellom Go-Ahead og NSB. Riktignok utgjør det mindre enn fem prosent av totalkostnadene, men i transportbransjen er fem prosent ofte mer enn det samlede driftsresultatet.

Om konkurransen

  • Målet med konkurransen var å velge den togoperatøren som har «det mest kundevennlige og kostnadseffektive trafikktilbudet». Disse leverte inn tilbud: Boreal Bane AS, Go-Ahead Norge AS (Go-Ahead), MTR Nordic AB, NSB Anbud AS (NSB), SJ Norge AS (SJ) og TideArriva AS.
  • I konkurransegrunnlaget var det bestemt at kvalitet skulle telle 60 prosent og pris 40 prosent. Kvalitet ble definert til å omfatte hvordan tilbyder vil oppnå fornøyde kunder, men også forvaltning av kjøretøy og organisasjon og ledelse.
  • Siste forhandlingsrunde ble gjennomført med Go-Ahead, NSB og SJ. Etter første tilbud var avstanden stor, men gjennom forhandlinger forbedret alle tilbyderne seg – og det ble jevnt.
  • Jernbanedirektoratet konkluderte med at de tre tilbudene gjennomgående holdt svært høy kvalitet. Selv om NSB og SJ fikk noe høyere uttelling på kvalitet enn Go-Ahead, var det kun mindre forskjeller mellom tilbudene på dette punktet. Prisen ble derfor avgjørende for utfallet av konkurransen. Direktoratet mener derfor at Go-Aheads tilbud er det beste for å møte de mål som er satt og de gevinster som ønskes oppnådd gjennom konkurransen.

Også NSB reduserte prisen. NSB krevde en pris – definert som statlig vederlag per år – for Sørlandsbanen som lå på omtrent halvparten av det NSB får i 2018. Forklaringen er en kombinasjon av reduserte kostnader og økte billettinntekter. NSBs omfattende omstilling og effektivisering gjennom flere å gir oss et lavere kostnadsnivå. Konkurranseutsettingen av renhold, vedlikehold og servering samt fallende leiepris for leie av tog virker i samme retning. Derfor er det ikke riktig å sammenligne godtgjørelsen i 2018 med gjennomsnittet for de neste ti årene. 

Det er ikke riktig å sammenligne godtgjørelsen i 2018 med gjennomsnittet for de neste ti årene

Geir Isaksen, konsernsjef i NSB

Dessuten har det vært utført mye arbeid på Sørlandsbanen i 2018. Det gir lavere inntekter for NSB og dermed større behov for statlig vederlag i år enn ved normal drift. I tillegg har vi, som våre konkurrenter, regnet med en befolkningsvekst som vil føre til flere reisende og større inntekter på Jærbanen og Sørlandsbanen.

Optimisten vinner. Trafikkpakke Sør ble en konkurranse om pris. Go-Ahead har i sitt tilbud enda høyere forventninger til passasjervekst på Sørlandsbanen enn det både NSB og SJ hadde kalkulert med i sine tilbud. Optimisten vant. NSB vil fortsette å kutte kostnader og utvikle attraktive løsninger for kundene. På den måten jobber vi målrettet for å vinne de kommende konkurransene. På inntektssiden vil vi være realistiske. Det eneste som er verre enn å tape en kontrakt, er å vinne en kontrakt vi taper på.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.