Satser i Skandinavia

Banedrift AS har på få år mangedoblet omsetningen. Nå satser firmaet i Skandinavia sammen med en stor dansk entreprenør.

Øystein Grue

En av grunnleggerne av det Fredrikstad-baserte firmaet var mangeårig banemontør og etter hvert byggeleder på Østfoldbanen, Atle Eriksen. I november 2017 ble firmaet kjøpt opp av Aarsleff Rail. – Nå får vi midler og muskler til å bli en totalleverandør, og vi kan utnytte våre ressurser over landegrensene, sier gründeren. – Banedrift tar seg av de små og mellomstore prosjekter mens vi samarbeider om de store jobbene, utdyper administrerende direktør Thomas Mollerup i Aarsleff Rail.

Måtte si opp ansatte. Banedrift har vært gjennom en del tøffe tak. Som i 2017 da aktivitetsnivået på vedlikehold ble redusert betydelig og en tredjedel av arbeidstokken måtte sies opp. Den årlige usikkerheten om bevilgninger, kombinert med lite vinterarbeid, har også skapt store utfordringer for selskapet. – Hvis permitteringsvarsel blir den faste julepresangen til flere av våre medarbeidere, mister vi den fagkompetansen som vi har brukt mye tid og penger på å bygge opp. Underskudd gjennom vintermånedene gjør at vi må sette en høyere pris på de arbeidene vi utfører om sommeren. Så økt forutsigbarhet med flerårige avtaler og mer arbeid om vinteren vil være en vinn-vinn-situasjon for alle parter, mener han.

LIKER Å SAMARBEIDE: Administrerende direktør i Aarsleff Rail, Thomas Mollerup, mener lokal forankring er viktig for å lykkes i et annet land.

Tok sluttpakke. Da Banedrift ble etablert i 2005, hadde Atle Eriksen nærmere 19 år bak seg i NSB og etter hvert Jernbaneverket. Beskjeden var at flere drifts- og vedlikeholdsoppgaver skulle settes ut til private, og ansatte fikk tilbud om sluttpakke tilsvarende to årslønner i tillegg til etableringsstøtte hvis de startet for seg selv. Eriksen og kollega Frank Melby takket ja og startet Banedrift AS. Etter å ha ligget lavt de første årene begynte de å bygge Banedrift i 2010.

Snakket samme språk. I 2015 hadde den voksende entreprenøren rundt 30 ansatte, og det ble lagt merke til i markedet. Alt fra investeringsselskaper til større entreprenører tilbød seg å kjøpe Banedrift. – Vi ville ikke gifte oss med hvem som helst. Men Da Aarsleff kom på banen, var det noe somt traff. Vi snakker det samme entreprenørspråket. De har mye av den samme kulturen som vi har forsøkt å bygge opp, smiler Eriksen. Samtaler og møter gjennom åtte-ni måneder endte med oppkjøp. – Vi har sterk tro på lokal forankring og legger stor vekt på kultur og personlig kjemi, bekrefter Mollerup.

Vi ville ikke gifte oss med hvem som helst.

Atle Eriksen

En divisjon høyere. Aarsleff har også kjøpt opp Anker AB i Sverige og dermed styrket seg som en betydelig lettbaneentreprenør. Selskapet er likevel størst på jernbane; har store kontrakter med Bane Danmark som løper gjennom ti-tolv år og elektrifiserer det danske jernbanenettet sammen med Siemens. – Vi har kommet en divisjon høyere, erklærer Banedrift-sjefen, som har fått ressurser til å opprette både en signalavdeling og en sveiseavdeling. Omsetningen har på få år økt fra 30 millioner til 130 millioner kroner. Målet er at den skal videre oppover, og tallet på ansatte nærmer seg 60.

Vil bygge nytt. Aarsleff har en moderne maskinpark som egner seg til store fornyelsesprosjekter. Sammen med Banedrift har selskapet vunnet flere kontrakter på Nordlandsbanen, i forkant av omleggingen til det nye signalsystemet ERTMS. De har ambisjoner om å gå inn i nybyggingsprosjekter som kryssingsspor og kontaktledningsanlegg. Da vi laget denne artikkelen, vant de kontrakten på ombygging av Monsrud kryssingsspor på Gjøvikbanen. Banedrift AS gikk likevel med et solid underskudd i fjor, på over 15 millioner kroner. – Vekst og lønnsomhet går ikke alltid hånd i hånd. Vi dobler bemanningen og kjøper maskiner og utstyr for å bli totalleverandør. Samtidig jobber vi med tiltak for bedre økonomistyring med stor oppmerksomhet mot det enkelte prosjekts økonomi, oppsummerer daglig leder i Banedrift, Atle Eriksen.