Skreddersyr nye tilbud

I Bergensområdet er det blitt rimeligere å reise sømløst med tog, buss og bybane, og langs hele Bergensbanen utvikles nå nye tilbud med en rekke samarbeidspartnere.

Vy

Jeg har vært mye ute i togene og kjent på engasjementet og stoltheten. Dette er kjempespennende, stråler nytilsatt direktør i Vy tog Vest, Yvonne Torgersen Hetlevik. Hun står på Bergen jernbanestasjon sammen med leder for kunde- og produktutvikling, Linda Kragseth. De benytter pandemien og den reduserte reiseaktiviteten til å rette blikket framover for å treffe markedet den dagen samfunnet åpner opp igjen. Konduktør og hovedverneombud Geir Morten Foldnes sier at han i større grad er blitt en kanal for kundene inn i organisasjonen: – Vi er ett lag. Det er kortere vei opp til dem som tar beslutninger. Historisk skifte. Startskuddet for Trafikkpakke 3 Vest gikk søndag 13. desember i fjor – med digital feiring. Denne noe beskjedne markeringen representerer et historisk skifte på Bergensbanen, Vossebanen og på den såkalte Arnalokalen. For da Vy tog vant konkurransen om å trafikkere disse linjene, ble det inngått en avtale om flere avganger, bedre nattogtilbud og et forbedret servicekonsept. Og: Fra å få betalt for å kjøre, som var tilfellet til og med i fjor, har Vy tog forpliktet seg til å betale staten et vederlag på inntil 2,2 milliarder kroner i løpet av elleve år.

De er overbeviste om at de sammen vil lykkes i å skaffe flere og mer fornøyde kunder. Fra venstre leder for kunde- og produktutvikling, Linda Kragseth, direktør Yvonne Torgersen Hetlevik og konduktør og hovedverneombud Geir Morten Foldnes. Foto: Paul S. Amundsen

Rimeligere billetter i vest. – Vi vil i større grad tilpasse produksjonen etter kundenes behov og ønsker, understreker Hetlevik. De som bor i Vestland fylke, har merket at togbilletten er blitt rimeligere samtidig som de kan reise sømløst med overganger til buss, bybane og båt. Dette er mulig på grunn av en avtale med det fylkeskommunale kollektivselskapet Skyss. Vy samarbeider også med mobilitetsselskapet Brakar, som nå er eid av Viken fylkeskommune. Det legges til rette for at flere kan reise kollektivt med ulike transportmidler, og først og fremst skal et godt samspill mellom tog og buss styrke destinasjoner langs Bergensbanen. Den gode reiseopplevelsen. – Hvilke nye tiltak vil reisende på Bergensbanen merke først? – Jeg tror kundene vil merke at vi er mer tilgjengelige. Vi har for eksempel en god app som gjør at de kan velge helhetlige løsninger, og vi har en fleksibilitet i produktene våre. Barnefamilier og jobbreisende skal få det tilbudet som passer best for dem. De som ønsker å ha med sykkelen og etterlyser et bedre nattogtilbud, skal bli hørt. Og når de reiser med Bergensbanen, skal vi smile til dem. Vi er i det hele tatt opptatt av at kundene våre skal få den gode og trygge reiseopplevelsen, forsikrer leder av Vy tog Vest. Større frihet. – NSB/Vy har trafikkert Bergensbanen i over 100 år. Kan det i bunn og grunn bli så stor forskjell? – Flere avganger i 2022 blir nok den virkelig store endringen, erkjenner sjefen, som er opptatt av at de rundt 200 ansatte skal spille hverandre gode. Det skal skje gjennom større frihet og mindre detaljstyring. Strukturen i organisasjonen er endret, med en egen transportledelse i vest. Samtidig blir det viktig å trekke veksel på all kompetansen i Vy-konsernet. – Vi får det beste av to verdener, mener Linda Kragseth. Både hun og Torgersen Hetlevik har ledererfaring fra private bedrifter, og de har begge tro på involvering og ærlighet.

Bedre togmateriell og Wi-Fi. – Både Yvonne og Linda er flinke til å svare ut når konduktører spør om ting. Vi behøver ikke gå gjennom fagforeningen eller vernetjenesten for å få svar, og vi opplever at innspillene våre sendes videre. Ledelsen klarer ikke dette alene, og det gjør heller ikke vi ute i driften. Vi får høre hva kundene er misfornøyde med, og ikke minst pusher vi på for å få bedre materiell og bedre Wi-Fi om bord i togene, forteller Geir Morten Foldnes. Foldnes har jobbet i NSB/Vy siden han var ferdig med militærtjenesten i 1983. Med unntak av ett år som leder for konduktørene har han jobbet ute i toget – på Bergensbanen. – Det er noe spesielt med denne banen. Først reiser vi fra Oslo-området, så opp dalføret, høyfjellet og ned til fjordene på den andre siden. Bare det å oppleve ren hvit snø er for mange turister et minne for livet. Når vi ser alle dem som lar seg begeistre, påvirker det oss. Vi blir stolte! Tror på norske turister. – Men når vil turistene igjen innta Bergens-banen, og når blir det igjen tilnærmet normal togtrafikk? – Vi ser at våren blir roligere, men håper aktiviteten vil øke ut over sommeren. Da har vi god tro på at de norske turistene kommer. I 2022 er det ikke sikkert vi har full hastighet, men vi tror definitivt på høyere aktivitet og enda mer fornøyde reisende. Vi reder oss for det, forsikrer direktør for Vy tog Vest, Yvonne Torgersen Hetlevik.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.