Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Statsbudsjettet: Her bygges jernbane i 2021

Statsbudsjettet: Her bygges jernbane i 2021

Regjeringen foreslår 32,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2021. Det er 20 prosent mer enn i årets budsjett. Økningen sikrer framdriften på de pågående store jernbaneprosjektene.

I Bergensområdet åpner det nye tunnelløpet gjennom Ulriken i desember i år.  Da starter rehabiliteringen av den gamle tunnelen, noe som betyr nytt dobbeltspor Arna – Bergen. Parallelt gjennomføres arbeider på Bergen stasjon og Nygårdstangen godsterminal for å sikre økt kapasitet og flere togavganger.

Ved Stavanger skal flere tiltak gi fire tog i timen til Ganddal, og det settes av planleggingsmidler til videreføring av dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø.

I Trøndelag starter elektrifisering av strekningen Trondheim – Stjørdal og Meråkerbanen. Dessuten gjennomføres en rekke tiltak på stasjonene for å fase inn 14 nye og lengre togsett. Dermed dobles kapasiteten. Planleggingen av tiltak for å få to tog i timen Melhus – Trondheim – Steinkjer videreføres.

Dovrebanen: Framdriften holdes oppe på anlegget Venjar – Eidsvoll – Langset. Det blir mulig med byggestart videre nordover på Kleverud – Sørli og videre planlegging Sørli – Åkersvika.  Disse utbyggingene muliggjør to tog i timen og rundt en times reisetid Oslo – Hamar.

Ringeriksbanen: Planleggingen av felles­prosjektet Ringeriksbanen/E16 full­føres. Det blir dermed mulig å fatte investeringsbeslutning i 2021.

I Oslo er det satt av penger til videre plan­legging av ny jernbanetunnel gjennom byen.

Vestfoldbanen: Full framdrift på anleggene Drammen – Kobbervik og Nykirke – Barkåker. Når dette blir ferdig, kan det gå fire tog i timen med én times reisetid Oslo – Tønsberg.

Follobanen/Østfoldbanen: Byggearbeidene fortsetter for fullt på Follobanen og Sandbukta – Moss – Såstad. Dette gir reduserte reisetider, økt kapasitet og sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til sør for Moss.

I tillegg er det full framdrift i

ERTMS

-prosjektet neste år. Det nye felles europeiske signalsystemet skal etter hvert erstatte dagens signalsystemer på alle baner.

Til kjøp av persontrafikk-tjenester er det satt av

4,6 milliarder kroner

. I tillegg er det foreslått 650 millioner til å inngå nødvendige tilleggsavtaler som følge av redusert trafikk under korona-pandemien. Til drift og vedlikehold av jernbanenettet foreslås det neste år

9,18 milliarder kroner

. Minst 2,3 milliarder skal brukes til fornyelser i eksisterende anlegg. Likevel vil budsjettforslaget bety at vedlikeholds­etterslepet øker og ender på rundt 23 milliarder kroner ved utgangen av 2021.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.