Nye tog rett ut i trafikk

De nye togtypene 74 og 75 (Flirt) er blitt et symbol på en ny tid for norsk jernbane. Togene som ankommer Norge, kan settes rett ut i trafikk.

Navnet Flirt er en forkortelse for Fast Light Innovative Regional Train. Nå opplever stadig flere at togsettene flørter med pendlere og togpassasjer på Østlandet. Fordelene som framheves, er at togene framstår som lyse og luftige, at de har gode seter og et godt inneklima. De er lett å gå av og på, og ståplassene kan oppleves som ok for en kortere tur. Og ikke minst: Togene er pålitelige og sjelden utsatt for stoppende feil sammenlignet med andre tog. Nye tog på løpende bånd. – Flirt er et veldig anvendelig tog som har vist seg å fungere godt etter hensikten og det de ble bestilt for, oppsummerer Kjell Arthur Abrahamsen i Norske tog AS. Han har vært i Flirt-teamet siden 2009. NSBs materiellenhet hadde tidligere brent seg på flere problematiske materiellanskaffelser. Denne gangen måtte det gå bedre.

– Vi har hatt å gjøre med en leverandør som hele veien har holdt hva de har lovet og hva vi har blitt enige om, sier Abrahamsen.  – De første togsettene skulle tas i bruk i 2012, og slik ble det. Togene har siden kommet på løpende bånd fra fabrikken i Sveits. Etter et innkjøringsprogram i Norge settes de etter kort tid inn i trafikken.  Komplisert. – Jeg har aldri opplevd en togleveranse på denne måten før, med så små problemer. Togene er rett og slett klare til bruk rett fra fabrikken. Vi må huske på at et moderne tog er svært komplisert. Det skal fungere feilfritt inn mot en rekke systemer i infrastrukturen som mange ulike signalsystemer, kontaktledningsanlegg av ulik alder og kvalitet, bratte og kurverike banestrekninger, det skal takle kalde vintre, fuktige tunneler og store snømengder. Men Flirt har vist seg som svært pålitelig. – Det som har vært av mindre barnesykdommer, har blitt løst i godt samarbeid med leverandøren, sier Abrahamsen.  – Vi ser ikke minst på målingene av kundetilfredshet at dette er et populært tog. De går bare en vei etter hvert som flere og flere av Flirt-togene har kommet i trafikk. Og enda flere skal det bli.

Jeg har aldri opplevd en togleveranse på denne måten før, med så små problemer. Togene er rett og slett klare til bruk rett fra fabrikken. 

Kjell Arthur Abrahamsen, Norske tog AS

150 tog. Flirt-togene blir levert i to versjoner, en for lokaltogstrekninger og en for regiontogstrekninger. Forskjellen ligger kun i innredningen, for øvrig er togene identiske.  – En slik standardisering er en veldig fordel for alle parter, sier Kjell Arthur Abrahamsen. – Ved- likeholdet kan standardiseres. Reservedelene er de samme, og både kjørende personale og vedlikeholdspersonale kjenner togene stadig bedre. Også for togpassasjerene blir togreisen enklere når de kjenner togtypen så godt. I sommer ble togsett nummer 85 levert: – Vi syntes nok vi tok godt i den gangen kontrakten ble inngått med opsjoner på ytterligere leveranser helt opp til 150 togsett, men nå ser vi at vi etter alt å dømme kommer til å benytte opsjonen fullt ut. 107 tog er nå i bestilling, og vi har enda 18 til som det snart skal utløses opsjon på. Da gjenstår det fortsatt en mulighet for ytterligere 25 Flirt-tog i denne kontrakten. Vi er nå i dialog med Jernbanedirektoratet med hensyn til materiellstrategien for dieselstrekningene, og en hybrid-versjon av Flirt er svært aktuell som avløser for de slitne togene av type 92 som går på Rørosbanen og i Trøndelag. 

Fra Sveits og Polen. – Togsett nummer 85 fra Stadler, som nylig kom i trafikk, er det fjerde togsettet som er produsert i Polen i stedet for i Sveits, forteller materielldirektøren. – Vi har ikke merket noen som helst forskjell på om toget er skrudd sammen i Polen eller i Sveits. Delene er de samme og kommer fra samme underleverandører. – Når vi kommer inn i produksjonslokalene i Polen, er de nøyaktig like de tilsvarende lokalene i Sveits. Det hele er velorganisert og baseres på velprøvde løsninger. Norge er nå i ferd med å bli det landet som har flest tog av Flirt-typen i trafikk, og de norske togene blir ofte brukt i utstillingsøyemed av fabrikken før de leveres nordover.  Kommer 150 togsett av Flirt-typen i trafikk, vil Flirt-togene ut- gjøre halvparten av alle norske tog.

«A beautiful train!». Det er kanskje ikke overraskende at produsenten skryter av de norske Flirt-togene, men det ligger mer enn ren markedsføring bak ordbruken til Peter Jenelten, som er markedsdirektør i sveitsiske Stadler Rail.  De norske togene er resultat av tett samarbeid mellom kjøper og leverandør. – Vi har hatt sterke prosjektteam på begge sider som har jobbet tett sammen helt siden kontrakten ble inngått i 2008. Kontrakten har vært svært viktig for oss, men også svært viktig for NSB. I sommer ble ansvaret for kontrakten overført fra NSB til Norske tog AS, og i august ble det bestilt ytterligere 18 togsett. Det betyr at 125 togsett er levert eller i bestilling, og vi håper selvsagt at Norske tog vil komme tilbake med en bestilling av ytterligere 25 tog slik at hele opsjonen på 150 tog blir utnyttet, sier Jenelten.

Vi ser på målingene av kundetilfredshet at dette er et populært tog. De går bare en vei etter hvert som flere og flere av Flirt-togene har kommet i trafikk.

Kjell Arthur Abrahamsen, Norske tog AS

Særlige krav. – De norske togene er viktige for Stadler også fordi de viser at vi kan levere på tid og etter plan til land som setter særlige krav. De norske Flirt-togene er de første som er bygget for å kunne gå i 200 km/t, utvendig har de en litt annen utforming og ikke minst innvendig har de en høyere standard enn det som er normalen i regiontog i resten av Europa. Men suksessen er skapt i tett samarbeid mellom oss som leverandør og NSB som kjøper, noe som nå videreføres av Norske Tog, sier Peter Jenelten i Stadler Rail AG. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.