Trafikkstyreren på Hønefoss

Han har mange spor og tidvis mye å holde styr på. Nå har også folk som jobber med undersøkelsene for Ringeriksbanen, begynt å dukke opp på stasjonen. Møt trafikkstyrer Rune Martinsen på Hønefoss stasjon.

– Her er det folk døgnet rundt, året rundt, forteller Rune Martinsen. Vi møter ham en nokså stille formiddag i februar. Likevel er det en del trafikk: Et arbeidstog (LM) er på vei inn fra Randsfjordbanen der et lag holder på med generisk kontroll av kontaktledningen. Det kommer et løslok ned fra tømmerterminalen på Follum i påvente av at vognsettet lastes opp, og like etter melder tog 61 fra Oslo sin ankomst.

Vestvendt trafikk. Ut fra venterommet er det en del togkunder som har tenkt seg vestover. – Men det kommer nok ingen med toget fra Oslo, smiler Martinsen. Toget som nå ankommer Hønefoss, gikk fra Oslo S klokken 08.25. Det er en time og 29 minutter siden. Toget har kjørt hele runden via Drammen og Hokksund før det tok Randsfjordbanen nordover. Omveien er så stor at toget knapt har noen betydning som transportmiddel fra Hønefoss til andre steder på Østlandet. – Trafikken går vestover, sier trafikkstyreren. – Det er bra trafikk til Hallingdal og Vestlandet, men den andre veien er det temmelig dødt. Noen tar tog til og fra Drammen, men til og fra Oslo nesten ingen. Derfor blir det en helt annen hverdag når Ringeriksbanen kommer med reisetider som er innpå timen kortere enn i dag. – Da blir det nok fjernstyring også, smiler Rune, men det bekymrer han ikke. Folk med jernbane- og trafikkompetanse blir det nok likevel bruk for.

Hønefoss stasjon

  • 8 persontog i døgnet (4 til/fra Bergen, 5 i sommerhalvåret)
  • Inntil 18 godstog per døgn til/fra Bergensbanen
  • Trafikk også til/fra skifteområde/sidespor langs Randsfjordbanens nordlige del
  • Stasjonen er alltid bemannet med trafikkstyrer
  • Bane NOR har stasjonert folk og utstyr her for alle fagområder
  • En av få i Norge med baner i fire retninger
  • Skal bygges kraftig om når Ringeriksbanen kommer

Takkebrev fra Japan. Tog 61 ankommer, tar med seg noen titalls reisende og er straks klar igjen for sin videre ferd mot Vestlandets hovedstad. Hadde det ikke vært for at en ivrig utenlandsk turist fant ut at han ville ut på plattformen i samme øyeblikk som dørene var i ferd med å lukkes, ville toget forlatt Hønefoss helt i rute. Men Martinsen var oppmerksom, fikk raskt gitt stoppsignal til lokføreren, en lykkelig turist kom seg inn på toget igjen. Nytt avgangssignal ble gitt, og dermed kom det seg av gårde et par minutter forsinket.

– Ikke helt uvanlig det der, men det er mer vanlig på sommeren. En gang ble en japaner skikkelig akterutseilt. Jeg måtte ta meg av ham litt, fikk ringt opp reiseselskapet og hotellet han skulle bo på, trass i litt språkvansker. En japansk-talende turist på hotellet fikk oversatt og alt ordnet seg. Han reiste lykkelig videre med neste tog. Jeg fikk faktisk takkebrev fra Japan etter den episoden, humrer trafikkstyreren.

Tømmer- og flistrafikken har blitt større de siste årene, de fleste går til Sverige og kjøres av flere forskjellige selskap.

Rune Martinsen, Trafikkstyrer

Hverdagen på Hønefoss består i å håndtere en variert trafikk. Stasjonen har spor i fire retninger og trafikken består av fjerntog på Bergensbanen, godstog til og fra Vestlandet og av tømmer- og flistog fra Soknabruket, tømmerterminalen på Follum og Hensmoen. Der ligger for øvrig også svillefabrikken Spenncon, hvor det også sendes godstog fra. Det går også noen mer lokale godstog til og fra Drammen med endepunkt på et av sidesporene nordover langs Randsfjordbanens nordre del.

– Tømmer- og flistrafikken har blitt større de siste årene, de fleste går til Sverige og kjøres av flere forskjellige selskap. Den siste tiden har det også blitt merkbart at Ringeriksbanen rykker nærmere: – Nylig fikk jeg besøk av folk som holdt på med grunnboringer. De har blant annet drevet og kartlagt ute på stasjonsområdet der det er meningen å bygge fire 350 meter lange spor til plattform. Joda det kommer til å skje ting, og det blir spennende å følge utviklingen, sier Rune Martinsen.