Uforutsigbar berg- og dalbane

Etter to gode år i 2015 og 2016 oppleves 2017 som et krevende år for de jernbanetekniske entreprenørene.

I 2012-2013 opplevde entreprenørene konkurser og nedbemanning på grunn av et sviktende marked. Dette førte til at man mistet både viktig kompetanse og kapasitet. Leverandørene av jernbanetekniske tjenester er avhengig av oppdragsmengden fra Bane NOR. Svingninger i markedet gjør det vanskelig for entreprenørene å planlegge både på kort og lang sikt. Innhenter ikke etterslepet.  For å redusere vedlikeholdsetterslepet med 30 prosent i NTP-perioden har Bane NOR anslått at det er behov for 3,5 milliarder kroner til vedlikehold per år. I 2017 er nivået redusert til i overkant av 2 mrd. Bevilgningene til fornyelse i første NTP-periode ligger på 2017-nivå. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) mener at bevilgning til fornyelser ikke vil bidra til å innhente etterslepet på vedlikehold, som faktisk er satt som et politisk mål.  Kostbare konsekvenser. Et viktig mål med jernbanereformen er å få til et velfungerende leverandørmarked innen drift og vedlikehold. For å kunne levere tjenester til Bane NOR, må entreprenørene investere i svært kostnadskrevende kompetanse og maskiner. Forutsigbarhet i markedet er derfor en viktig forutsetning. Reduksjon og svingninger i oppdragsmengdene gjør at prisene på tjenestene fra leverandørene vil øke, og dermed vil den samfunnsmessige lønnsomheten på samferdselstiltakene synke.

Svingninger i markedet gjør det vanskelig for entreprenørene å planlegge både på kort og lang sikt.

Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

Usikkerhet om rekruttering. Det er et mål å øke vedlikeholdet på det norske jernbanenettet for å innhente det store etterslepet. Konkurranseutsetting i jernbanemarkedet er fordelt slik: drift ca 5 prosent, korrektivt vedlikehold ca 15 prosent, forebyggende vedlikehold ca 50 prosent, fornyelse ca 90 prosent. Fornyelse er så langt det klart viktigste for leverandørmarkedet. Entreprenørene som er medlemmer i EBA, ønsker å ta inn lærlinger, men i et usikkert marked er det begrensede eller ingen mulighet for entreprenørene til å gjøre det. Det vil raskt få uheldige konsekvenser for rekruttering.  Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.