Vellykket test av hybridlok

CargoNet har testet ut et lokomotiv med såkalt last-mile-teknologi. Lokomotivet av typen Traxx BR187 er et fireakslet elektrisk lok med en dieselmotor i tillegg, slik at det kan brukes for å nå inn på områder uten kontaktledning.

Mange sidespor og terminalområder har ikke kontaktledningsanlegg. For tog til og fra slike områder er godstogselskapene derfor avhengig av å ha egne dieseldrevne skiftelok utplassert eller at det brukes diesellok for hele strekningen godstoget skal tilbakelegge. – For oss er energikostnadene under fremføring med diesel tre til fem ganger så høy som når vi kjører elektrisk, forteller materielldirektør Rudi Gjesbakk i CargoNet. – Derfor er det interessant for oss å finne ut om hybridlok kan være lønnsomt. I tillegg er det også miljømessige fordeler ved å kjøre elektrisk der dette er mulig, legger han til. Tøff test. Teknisk sjef Erik Halland i CargoNet sier at hybrid-loket ble satt på tøffe prøver da det var i Norge tidlig på høsten. – Vi kjørte det i drivstofftoget mellom Sjursøya og Gardermoen, forteller Halland. Terminalområdet på Sjursøya har ikke kontaktledning, og testloket fikk derfor jobben med å trekke det over 1400 tonn tunge drivstofftoget fra Sjursøya og opp til Loenga. Videre opp Brynsbakken må dette toget uansett ha hjelpelok. – Vi fikk bekreftet at hybridloket med sin dieselmotor kunne trekke det tunge toget opp til Loenga, og slik sett var testen vellykket, sier Halland. Etter at hjelpelokomotivet var koblet fra ved Bryn, kunne toget da kjøres videre med dette ene hybrid-loket. Lønnsomhet avgjør. – Slike hybridlok kan være aktuelle for oss også i tømmertrafikken der vi ofte må hente vognene på terminaler og sidespor som ikke er elektrifiserte, sier Rudi Gjesbakk. CargoNet vil nå gjennomføre beregninger for å finne ut om det kan være lønnsomt for selskapet med hybrid-lok. CargoNet har for tiden 46 elektriske lok fordelt på typene El 14, El 16 og BR185, og åtte diesellok av type CD312/T68, foruten 16 skiftelok.