Anskaffelse av offentlig kjøpt persontrafikk

Jernbanedirektoratet er oppdragsgiver for anskaffelse av offentlig kjøpt persontrafikk på jernbane i Norge. Det ble gjennomført konkurranse om å drive persontrafikken for trafikkpakkene Sør, Nord og Vest med trafikkstart i 2019-2020. For persontrafikken på Østlandet pågår det en anskaffelsesprosess basert på direktetildeling og med planlagt trafikkstart i desember 2023. Jernbanedirektoratet inngår dessuten konsesjonsavtaler på vegne av staten for tilbringertjeneste med tog til/fra Oslo lufthavn og trafikken på Flåmsbana.