Konkurranse om persontrafikk med tog

Konkurranse om å drive persontogtrafikk er gjennomført i tre trafikkpakker, Sør, Vest og Nord. Konkurranseutsettingen av Trafikkpakke 4 og 5 på Østlandet er avlyst. Her finner du informasjon om trafikkavtaler og gjennomførte konkurranser.