Jernbanedirektoratet Nyheter Konsekvenser for togtrafikken som følge av flom og ødelagt bru på Dovrebanen

Konsekvenser for togtrafikken som følge av flom og ødelagt bru på Dovrebanen

Randklev bru på Dovrebanen ved Ringebu ble ødelagt av flom midt i august. Dette fører til store endringer i togtilbudet på Dovrebanen og Rørosbanen. På denne siden får du samlet informasjon om togtilbudet og arbeidet med å reparere flomskadde strekninger.

Støtteordning for godstransport etter brulollapsen på Dovrebanen

Samferdselsdepartementet har innført en støtteordning for godsselskaper som har, eller har hatt tap av inntekter som følge av brukollapsen på Dovrebanen. Støtten skal bidra til at togselskapene kan opprettholde trafikken så langt som mulig, og sikre at trafikken kommer raskt tilbake til et normalt nivå når ny bru er på plass.

Informasjonsmøte om konsekvensene for togtilbudet etter høstens ekstremvær

Tirsdag 19. september inviterte Jernbanedirektoratet, Bane NOR, SJ Norge og Entur til felles informasjonsmøte om konsekvensene for togtilbudet etter høstens ekstremvær. 

Persontrafikk på Rørosbanen og Dovrebanen

31. august besluttet Jernbanedirektoratet å gi godstrafikken prioritet på Rørosbanen. Fra mandag 4. september og frem til 10. desember gjelder ny midlertidig ruteplan. Antall persontog er redusert fra seks til to daglige avganger hver veg, mens antall godstog øker fra to til seks avganger i hver retning.

Arbeid med å reparere flomskadde strekninger

Bane NOR har lagt ned et stort arbeid i både å reparere flomskadde strekninger så fort som mulig og å lage nye ruter for omlagte tog. Det pågår også et intenst arbeid med å finne raskest mulig ny bru-løsning for den ødelagte Randklev bru.

Ødelagt Randklev bruFoto: Sigmund Korsgård, Bane NOR
Randklev bru over Lågen ved Ringebu som ble ødelagt av flommen midt i august.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.