Nye trafikkavtaler på Østlandet

Jernbanedirektoratet har inngått nye trafikkavtaler med Vygruppen for togtilbudet på Østlandet. Trafikkstart er 10. desember 2023.

Østlandet 1 omfatter alle L-tog, R-tog på Follobanen og Gjøvikbanen. Østlandet 2 omfatter R-tog i Oslokorridoren og inkluderer muligheter for integrasjon av tilbringertjenesten til/fra Oslo lufthavn. I tillegg inngår R-togene på Bratsbergbanen i trafikkavtalen for Østlandet 2.

Les nyhetssak om de nye trafikkavtalene