Pågående prosesser for anskaffelse av offentlig kjøpt trafikk

Jernbanedirektoratet har fått mandat fra Samferdselsdepartementet om direktetildeling av togtilbudet i Østlandet med trafikkstart desember 2023.

 

Togtilbudet skal deles i to trafikkavtaler. Østlandet 1 omfatter alle L-tog, R-togene på Follobanen og Gjøvikbanen. Østlandet 2 omfatter R-tog i Oslokorridoren og inkluderer muligheter for hel- eller delintegrasjon av tilbringertjenesten til/fra Oslo lufthavn. I tillegg inngår R-togene på Bratsbergbanen i trafikkavtalen for Østlandet 2.

Jernbanedirektoratet har etter en evaluering av tilbudene fra Vygruppen og Flytoget AS valgt å tildele begge trafikkavtalene til Vygruppen.