Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Bane NOR tester nytt vinterutstyr
Bane NOR type LT 18 rydder snø på Ustaoset stasjon, Bergensbanen.

Bane NOR tester nytt vinterutstyr

Bane NOR er full gang med utprøving av nytt og bedre utstyr for å takle vintre med mye snø. 12 nye store maskiner av type LT 18 er under levering, og de første maskinene gjennomgår nå testing i tøffe forhold på Bergensbanen.

Njål Svingheim

Som et ledd i arbeidet med å styrke vinterberedskapen anskaffer Bane NOR nye og kraftigere maskiner. -Vintertestingen på Bergensbanen gjennomføres både med kjøring av maskinen under stor belastning der maskinen trekker tog på inntil 110 tonn, og som snøryddingsmaskin, opplyser Bane NOR. LT 18 skal bidra til å styrke vinterberedskapen på jernbanen fra neste vinter. På Bergensbanen får bane NOR nå testet maskinenes snøfreserutstyr og underliggende sporrenserutstyr som fjerner snø og is nede mellom skinnene.

Mange av Bane NORs skinnegående maskiner har høy alder og er modne for utskifting. LT 18 inngår som en viktig del av fornyelsen av maskinparken. I tillegg til snøryddingstjeneste kan maskinene også benyttes til oppdrag som kjøring av arbeidstog og ved andre typer arbeid på sporet.

Selv om LT 18 nå prøves ut på Bergensbanen er det de enda større maskinene av typen Beilhack som er bærebjelken i snøryddingstjenesten på høyfjellstrekningen. Bane NOR har også bestilt to nye store maskiner av denne typen.

Fakta LT 18:

  • Bygget av Windhoff GMBH, Tyskland
  • Egenvekt: 34 tonn
  • Lengde 14,24 m
  • Type: Lastetraktor med fire aksler (boggier)
  • Antall bestilt av Bane NOR: 12
LT 18, Ustaoset stasjon.Njål Svingheim
LT 18, Ustaoset stasjon.