Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Nytt dobbeltspor Bergen–Arna åpnet
14.mai 2024 ble det nye dobbeltsporet Bergen - Arna åpnet. Begivenheten ble markert med et større arrangement på nye Arna stasjon.
, ,

Nytt dobbeltspor Bergen–Arna åpnet

Det nye dobbeltsporet fra Bergen til Arna er åpnet og det betyr kapasitet til langt flere tog på Bergensbanen. Fire tog i timen Bergen–Arna og flere fjerntog er allerede på plass, og ny godsterminal legger samtidig til rette for mer gods på skinner.

Njål Svingheim

Etter ti år med anleggsarbeider kunne samferdselsminister Jon-Ivar Nygård klippe snoren som symboliserte åpningen av det nye dobbeltsporet på Bergensbanen lengst i vest i strålende solskinn 14. mai. Bane NOR har bygget nytt dobbeltspor fra Arna gjennom Ulriken og helt inn til Bergen stasjon. Anlegget består nytt tunnelløp på 7,7 kilometer parallelt med det gamle, ny Arna stasjon, dobbeltspor Bergen–Fløen og fullstendig modernisert godsterminal på Nygårdstangen.

– Dette er et fantastisk prosjekt som åpner før tiden og til flere hundre millioner kroner under kostnadsrammen. Det er god grunn til å gratulere både Bane NOR og alle entreprenører og samarbeidspartnere som har bidratt til dette flotte resultatet, sa Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård klipper snora og åpner det nye dobbeltsporet Bergen - Arna. Til venstre for Nygård er ordfører Bergen, Marit Warncke, og til høyre konsernsjef Tor Gjermund Eriksen i Bane NOR.Njål Svingheim
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård klipper snora og åpner det nye dobbeltsporet Bergen – Arna. Til venstre for Nygård er ordfører Bergen, Marit Warncke, og til høyre konsernsjef Tor Gjermund Eriksen i Bane NOR.

Gratulasjoner

Prosjektdirektør Hans Egil Larsen i Bane NOR kunne ta imot gratulasjoner fra alle hold på vegne av prosjektorganisasjonen sin.

– Dette har vært et samarbeidsprosjekt hele veien, understreket Larsen. Bane NORs konsernsjef Thor Gjermund Eriksen mener Bergen–Arna-prosjektet er en god modell for hvordan store prosjekter i Bane NOR bør gjennomføres. – Dette er utvilsomt min beste dag så langt i Bane NOR, smilte Eriksen.

Jernbanedirektør Knut Sletta (t.h) kunne gratulere prosjektdirektør Hans-Egil Larsen i Bane NOR med åpningen av et stort anlegg før tiden og til under kostnadsrammen.Njål Svingheim
Jernbanedirektør Knut Sletta (t.h) kunne gratulere prosjektdirektør Hans-Egil Larsen i Bane NOR med åpningen av et stort anlegg før tiden og til under kostnadsrammen.

Effekt

Jernbanedirektør Knut Sletta la vekt på den store tilbudsforbedringen som det nye dobbeltsporet nå gir for Bergensbanen. – Vi får nå kvarters-frekvens Bergen–Arna og en økning fra 26 til hele 66 tog på denne strekningen. Vy kan kjøre flere region- og fjerntog, og ikke minst kan godsselskapene sette inn flere godstog mellom landets to største byer. Bergen kommune, Vestland fylke og kollektivselskapet Skyss har vært viktige samarbeidspartnere både under anleggsarbeidene og i forbindelse med planlegging og samordning av ruter og billettsystem. – Her er vi et av landets tettest befolkede områder og er har jernbanen en nøkkelrolle i å skape effektiv mobilitet på en arealeffektiv og miljøvennlig måte, sa Sletta.

Arna stasjon har nå fire tog i timen til Bergen. Samtidig er kapasiteten kraftig forbedret for både person- og godstog.Njål Svingheim
Arna stasjon har nå fire tog i timen til Bergen. Samtidig er kapasiteten kraftig forbedret for både person- og godstog.

Noe måtte gjøres

Bergensbanen fyller i år 115 år og det er 60 år siden den store linjeomleggingen inn mot Bergen åpnet. I 1964 ble Uriken og Arnanipa tunneler åpnet. Kjøretiden ble innkortet med om lag en halv time. Etter hvert ble strekningen Bergen–Arna kjent som et Europas tettest trafikkerte enkeltspor og det ble tydelig at noe måtte gjøres for å øke kapasiteten.

Ti år med anlegg

I 2014 startet anleggsarbeidene med å bore ny tunnel gjennom Ulriken parallelt med den gamle. Boringen skjedde med fullprofilboring (TBM) og ble landets første jernbanetunnel med denne boremetoden. Den nye tunnelen kunne åpnet for trafikk i desember 2020, samtidig som den gamle ble stengt for fullstendig modernisering og oppgradering til dagens standard. Nye Arna stasjon med langt bedre tilgjengelighet og funksjoner som knutepunkt ble åpnet i 2022. Mellom Bergen og Fløen er det foretatt stor arbeider med utskiftning av gamle spor, tilpasning til dobbeltspor og spor inn til Nygårdstangen godsterminal. Sommeren 2023 åpnet den moderniserte godsterminalen som landets først nullutslippsterminal og senhøstes kunne dobbeltsporet Bergen–Fløen tas i bruk. Nå er altså hele anlegget åpnet etter ti år med anleggsarbeider.

Med dobbeltspor Bergen - Arna på plass er det nå tid for videre utvikling av Bergensbanen.Njål Svingheim
Med dobbeltspor Bergen–Arna på plass er det nå tid for videre utvikling av Bergensbanen.

Bergensbanen

I Nasjonal transportplan 2025–2037 legger regjeringen opp til en videre utvikling av Bergensbanen ved at det skal bygges dobbeltspor videre fra Arna til Stanghelle som et felles prosjekt med Statens vegvesen og ny E16. Kapasiteten for godstrafikken skal økes videre ved bygging og forlengelse av flere kryssingsspor og fornyelse og vedlikehold skal prioriteres for økt punktlighet og stabilitet i driften av banen.

Fakta: Nytt dobbeltspor Bergen–Arna

  • Effektpakke: E06 Flere tog på Vossebanen Bergen–Arna
  • Ny Arna stasjon med fire spor til plattform og universell utforming (åpnet 2022)
  • Ny enkeltsporet tunnel gjennom Ulriken på 7,8 km, tatt i bruk 2020 (fullprofilboret)
  • Total rehabilitering av den gamle tunnelen fra 1964 i perioden 2020–2024
  • Nytt sikringsanlegg på Bergen stasjon
  • Modernisering og doblet kapasitet på Nygårdstangen godsterminal
  • Styringsramme Bergen–Fløen og Nygårdstangen godsterminal: 3,8 mrd kroner
  • Kostnad Fløen–Arna: 4,8 mrd. kroner
  • Åpning: Dobbeltspor Bergen–Fløen desember 2023, hele strekningen mai 2024
  • Effekt: Økt kapasitet for person- og godstog. Fire tog i timen Bergen–Arna, flere regiontog på Vossebanen og flere fjerntog på Bergensbanen

Relaterte artikler

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.