Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Godstrafikk Viktig anlegg for togtrafikken åpnet på Kongsberg
Prosjektleder Tobjørn Mork i Bane NOR på Kongsberg togparkering og Numedalsbanen
, ,

Viktig anlegg for togtrafikken åpnet på Kongsberg

På Kongsberg åpnet 7. desember både et nytt anlegg for parkering av tog og en kraftig utbedring av stasjonen for godstogene til og fra Numedal. – Det gir flere gevinster for togpassasjerene, mer effektiv drift og enklere og rimeligere godstransport. Prosjektleder Torbjørn Mork i Bane NOR (bildet) kunne levere et viktig anlegg til planlagt tid og godt under kostnadsrammen.

Njål Svingheim

Fakta -togparkeing og godstiltak Kongsberg

  • Byggherre: Bane NOR
  • Rådgiver: Norconsult
  • Entreprenør: Veidekke Bane
  • Byggestart: Juli 2022
  • Tas i bruk: 10. desember 2023
  • Styringsramme: 380 millioner kr
  • Kostnad: Minst 60 millioner under styringsrammen
  • Øker kapasiteten på Kongsberg togparkering til 11 tog
  • Betyr også mer effektiv og økonomisk godstrafikk

Kongsberg er endepunkt for den viktige regiontogpendelen Eidsvoll – Gardermoen Oslo – Drammen – Kongsberg. Det er derfor behov for å kunne parkere tog der om natten og for å gjennomføre daglig ettersyn, renhold, tømming av toaletter og fylling av vann. Dette krever både nødvendig areal, spor og tilrettelegging. Kongsberg stasjon har med det nye anlegget fått plass til seks komplette togsett, i tillegg til de fem det var plass til å parkere der fra før   

– Frem til nå har det daglig blitt kjørt mellom tre og fem tomme tog mellom Kongsberg og Drammen på grunn av manglende parkeringsplasser på Kongsberg, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane NOR. I tillegg til innsparinger i personell og materiell får vi nå også mer kapasitet på sporet. Det er også en viktig effekt av denne åpningen at den bidrar til mindre press på Drammen stasjon der vi for tiden har stor anleggsvirksomhet, sier Eriksen.

Viktig for både passasjerer og næringsliv

– Dette anlegget er godt eksempel på de mange mindre forbedringene som til sammen gir oss en stadig bedre jernbane, sier assisterende jernbanedirektør Marit Rønning. Anlegget er viktig for passasjerene fordi det øker forutsigbarheten og gir færre mulige kilder til forsinkelser når togene er parkert samme sted som de skal starte sin rute om morgenen. -Det er viktig for kapasiteten på sporet da vi slipper unødig kjøring av tomme tog til parkering andre steder. Det er er viktig for togoperatøren, Vy, som nå sparer unødig kjøring for både materiell og personell, sier assisterende jernbanedirektør Marit Rønning. -Det er også viktig for de som utfører daglig vedlikehold og renhold på togsettene som får en bedre hverdag på sin arbeidsplass i et moderne og funksjonelt anlegg, legger hun til.

Konsernsjef Tor GjermundEriksen i bane NOR og assisterende jernbanedirektør Marit Rønning er fornøyde med nytt anlegg for togparkering på Kongsberg.Njål Svingheim
Konsernsjef Tor GjermundEriksen i bane NOR og assisterende jernbanedirektør Marit Rønning er fornøyde med nytt anlegg for togparkering på Kongsberg.

Prosjektleder Gunstein Mork i Bane NOR forteller at det mest krevende med nyanlegget på Kongsberg har vært å få plass til alle nye spor og installasjoner på det området som var tilgjengelig. -I tillegg har vi bygget så å si midt i byen, sier Mork. Vi har opplevd stor tålmodighet fra naboer og konstruktiv dialog med kommunen. Det er noe vi setter stor pris på, sier han. For uten bygging av nye spor og installasjoner er signalarbeidene som er utført både krevende og omfattende. Mork er også veldig fornøyd med samarbeidet med entreprenøren Veidekke Bane. -De skal ha sin del av æren for at vi nå har kommet i mål på tiden og til en kostnad godt under rammen, sier prosjektlederen.

Også Numedalsbanen

Samtidig med byggingen av det nye anlegget for togparkering på Kongsberg er det gjennomført viktige tiltak for en mer effektiv godstrafikk til og fra Numedalsbanen. Togtrafikken til og fra terminalen for tømmer og flis på Flesberg blir nå langt mer effektiv ved at lange tog på opptil 680 meter kan kjøre direkte gjennom Kongsberg stasjon til og fra Numedal. Dermed spares det både tid og kostnader   for gods-operatørene.

Withs gate planovergang på Kongsberg stasjon, Numedalsbanen.Njål Svingheim
Withs gate planovergang på Kongsberg stasjon, Numedalsbanen. Her har det blitt tryggere forhold ved at overgangen er modernisert og det er laget en egen kryssing til venstre for fylkesvegen.

-Vi synes også det er flott at Numedalsbanen har kommet litt til heder og verdighet igjen som godsbane etter at banen i praksis var uten trafikk i mange år. Det er viktig for både miljø og trafikksikkerhet at jernbanen kan ta så mye som mulig av tømmertrafikken over lange distanser, sier Marit Rønning. Med på kjøpet er også sikkerheten bedret ved at vegsikringsanleggene er oppgradert og automatisert. På selve tømmerterminalen på Flesberg er det bygget nye spor for mer effektiv opplasting, og det er også gjennomført utskifting av en del skinner på Numedalsbanen.

Prosjektleder Gunstein Mork Bane NOR, og Eirik Brunborg fra entreprenør Veidekke Bane holdt båndet da statssektretær Cecilie K. Kroglund foretok snorklippingen for nyanlegget på Kongsberg 7/12-23Njål Svingheim
Prosjektleder Gunstein Mork Bane NOR, og Eirik Brunborg fra entreprenør Veidekke Bane holdt båndet da statssektretær Cecilie K. Kroglund foretok snorklippingen for nyanlegget på Kongsberg 7/12-23
Fra anleggsarbeidene på tømmerterminalen på Flesberg sommeren 2023.Njål Svingheim
Fra anleggsarbeidene på tømmerterminalen på Flesberg sommeren 2023.
Planovergang i Bevergrenda, NumedalsbanenNjål Svingheim
Planovergang i Bevergrenda, Numedalsbanen. Fem vegsikringsanlegg på Numedalsbanen er nå automatisert for økt sikkerhet og mer effektiv godstrafikk.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.